Polityka Prywatności

Informacje, które zbieramy i jak z nich korzystamy
Aby zapewnić pełen zakres usług, możemy gromadzić następujące rodzaje informacji:

Informacje, które podajesz – Kiedy rejestrujesz się na listę mailingową lub inną usługę wymagającą rejestracji, prosimy o podanie danych osobowych (takich jak imię i nazwisko, adres e-mail i hasło do konta). Możemy łączyć informacje, które przesyłasz, z informacjami pochodzącymi z innych usług firmy Janimation lub stron trzecich, aby zapewnić Ci lepsze wrażenia i polepszyć jakość naszych usług. W przypadku niektórych usług możemy dać Ci możliwość rezygnacji z łączenia takich informacji.

Pliki cookie – odwiedzając witrynę Janimation, wysyłamy co najmniej jeden plik cookie – niewielki plik zawierający ciąg znaków – do komputera, który jednoznacznie identyfikuje przeglądarkę. Używamy plików cookie w celu poprawy jakości naszych usług poprzez przechowywanie preferencji użytkownika i śledzenie trendów użytkowników, takich jak sposób wyszukiwania osób. Możemy ustawić plik cookie w przeglądarce podczas odwiedzania witryny i wyświetlania lub klikania wideo.

Informacje o dzienniku – gdy uzyskujesz dostęp do usług Janimation, nasze serwery automatycznie rejestrują informacje wysyłane przez przeglądarkę lub klientów ftp za każdym razem, gdy odwiedzasz serwer internetowy. Te dzienniki serwera mogą zawierać informacje, takie jak żądanie sieciowe, adres protokołu internetowego, typ przeglądarki, język przeglądarki, data i godzina żądania oraz co najmniej jeden plik cookie, który może jednoznacznie identyfikować przeglądarkę.

Komunikacja z użytkownikiem – podczas wysyłania e-maili lub innych wiadomości do Janimation, możemy zachować te wiadomości w celu przetworzenia Twoich zapytań, odpowiedzi na Twoje prośby i ulepszenia naszych usług.

Linki – Janimation może przedstawiać odsyłacze w formacie, który pozwala nam śledzić, czy linki te były przestrzegane. Używamy tych informacji w celu poprawy jakości naszych usług.

Janimation przetwarza dane osobowe wyłącznie w celach opisanych w niniejszej Polityce prywatności i / lub dodatkowych informacjach na temat ochrony prywatności dla konkretnych usług. Oprócz powyższych celów takie obejmują:

Udostępnianie naszych usług użytkownikom, w tym wyświetlanie spersonalizowanych treści i reklam; Audyt, badania i analizy w celu utrzymania, ochrony i poprawy naszych usług; Zapewnienie technicznego funkcjonowania naszej sieci; i opracowywanie nowych usług.

Janimation przetwarza dane osobowe na naszych serwerach w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. W niektórych przypadkach przetwarzamy dane osobowe na serwerze poza własnym krajem. Możemy przetwarzać dane osobowe w celu świadczenia naszych własnych usług.

Wybory dotyczące danych osobowych
Po zarejestrowaniu się w konkretnej usłudze wymagającej rejestracji, prosimy o podanie danych osobowych. Jeśli wykorzystamy te informacje w inny sposób niż cel, dla którego zostały zebrane, poprosimy Cię o zgodę przed takim użyciem.

Jeśli proponujemy wykorzystanie danych osobowych do celów innych niż opisane w niniejszej Polityce prywatności i / lub w informacjach o szczególnych usługach związanych z ochroną prywatności, zaoferujemy Wam skuteczny sposób na zrezygnowanie z wykorzystywania danych osobowych do tych innych celów. Nie będziemy zbierać ani wykorzystywać poufnych informacji do celów innych niż opisane w niniejszej Polityce prywatności i / lub w informacjach o dodatkowej ochronie prywatności, chyba że uzyskamy Twoją uprzednią zgodę.

Większość przeglądarek jest początkowo skonfigurowana tak, aby akceptować pliki cookie, ale możesz zresetować przeglądarkę, aby odrzucać wszystkie pliki cookie lub wskazywać, kiedy plik cookie jest wysyłany. Jednak niektóre funkcje i usługi Janimation mogą nie działać poprawnie, jeśli pliki cookie są wyłączone.

Możesz odmówić podania danych osobowych do którejkolwiek z naszych usług, w takim przypadku Janimation może nie być w stanie świadczyć tych usług.

Wymiana informacji
Janimation udostępnia tylko dane osobowe innym firmom lub osobom spoza firmy Janimation w następujących ograniczonych okolicznościach:
Mamy twoją zgodę. Wymagamy zgody na udostępnienie wrażliwych danych osobowych.

Wyrażamy w dobrej wierze przekonanie, że dostęp, użytkowanie, przechowywanie lub ujawnianie takich informacji jest zasadnie konieczne, aby (a) spełnić wszelkie obowiązujące prawo, regulacje, procedury prawne lub wykonalne żądania rządowe, (b) egzekwować obowiązujące Warunki świadczenia usług, w tym dochodzenie (c) wykrywać, zapobiegać lub w inny sposób rozwiązywać problemy związane z oszustwami, bezpieczeństwem lub kwestiami technicznymi, lub (d) chronić przed bezpośrednim zagrożeniem dla praw, własności lub bezpieczeństwa Janimation, jego użytkowników lub społeczeństwa zgodnie z wymogami lub dozwolonymi przez prawo .

Jeśli Janimation zostanie włączony w proces fuzji, przejęcia lub jakiejkolwiek formy sprzedaży części lub całości swoich aktywów, powiadomimy o tym zanim dane osobowe zostaną przekazane i będą podlegać innej polityce prywatności.

Skontaktuj się z nami pod poniższym adresem, aby uzyskać dodatkowe pytania dotyczące zarządzania lub wykorzystywania danych osobowych.